Din nye virkelighed: The Climate Endgame

“There is ample evidence that climate change could become catastrophic. We could enter such “endgames” at even modest levels of warming. Understanding extreme risks is important for robust decision-making, from preparation to consideration of emergency responses. This requires exploring not just higher temperature scenarios but also the potential for climate change impacts to contribute to systemic risk and other cascades”

Det er konklusionen på studiet om “Climate Endgame”. Med afsæt i 100 videnskabelige rapporter fokuserer studiet på de sandsynlige langsigtede konsekvenser, vi allerede nu må forberede os på. De er dramatiske og mange af dem uafvendelige. Bl.a. anses det for realistisk, at vi de kommende årtier nærme temperaturstigninger på omkring 3 grader. (Se det fulde dokument “Climate Endgame - Exploring catastrophic climate change scenarios”).

 

Navigating 360 tager aktuelt afsæt i studiet “Climate Endgame", fordi det præcist indrammer den type sandsynlige problemstillinger, vi som samfund skal finde svar på..

360 graders kortlægning

Navigating 360 er en strategisk tænketank bygget op omkring et netværk af fremtrædende forskere, der tilsammen favner det økosystem af kompetencer, der er nødvendige for at løse så komplekse og integrerede risici og kriser, der beskrives i “Climate Endgame” såvel som andre internationale analyser . Studiet anbefaler stærkt, at enhver institution, sektor og virksomhed udarbejder 360 graders katastroferanalyser med følgende begrundelse:

“ Risikoledelse og effektive beslutninger forudsætter kendskab til ekstreme betingelser. Klimaforandringerne tilhører kategorien om “stor usikkerhed”. Vi kender

ikke konsekvenserne af de forskellige scenarier, hvilke kædereaktioner der udløses, endsige omfanget og tidsperspektivet. Men usikkerheden til trods bør den motivere til at kortlægge de sandsynlige risici”.

“ Risikoledelse og effektive beslutninger forudsætter kendskab til ekstreme betingelser. Klimaforandringerne tilhører kategorien om “stor usikkerhed”. Vi kender

ikke konsekvenserne af de forskellige scenarier, hvilke kædereaktioner der udløses, endsige omfanget og tidsperspektivet. Men usikkerheden til trods bør den motivere til at kortlægge de sandsynlige risici”.

 

Det er netop den opgave, Navigating 360 har påtaget sig, bl.a. ved at inddrage forskere med den største indsigt i de nye risici - og derfor kompetencer til at favne komplekse udfordringer.

De har til fælles at kræve integrerede og holistiske svar og derfor et bredt spektrum af kompetencer.

Et økosystem af unik viden

Hermed en kort præsentation af de danske forskere, der er tilknyttet Navigating 360.

Netværket vil efter behov blive suppleret med andre og også udenlandske forskere og eksperter for at kunne imødekomme bredt formulerede krav. Tilsammen former de et økosystem af kompetencer, der kan favne forskellige kriser.

Hvem står bag?

Navigating 360 er stiftet af en af Danmarks mest erfarne medieledere, tidligere chefredaktør og stifter af Mandag Morgen og tænketanken Sustainia, Erik Rasmussen, modtager af Den Store Publicistpris og af World Economic Forum udpeget som en af verdens mest indflydelsesrige journalister. Se Wikipedia under Erik Rasmussen, redaktør.

 

Stiftelsen er sket i tæt samarbejde med professor Kristian Lauta, prorektor ved Københavns Universitet, forfatter til “Katastrofer - og hvad de kan lære os om os selv”, tilknyttet katastrofeforskningscentret COPE.