top of page

DIN NYE VIRKELIGHED

“The next decade will be characterized by environmental and societal crises, driven by underlying geopolitical and economic trends. “Biodiversity loss and ecosystem collapse” is viewed as one of the fastest deteriorating global risks over the next decade, and all six environmental risks feature in the top 10 risks over the next 10 years. Nine risks are featured in the top 10 rankings over both the short and the long term, including “Geoeconomic confrontation” and “Erosion of social cohesion and societal polarisation”, alongside two new entrants to the top rankings: “Widespread cybercrime and cyber insecurity” and “Large-scale involuntary migration”

Det er konklusionen på Global Risk Report 2023 fra World Economic Forum. Den er udarbejdet af 1200 nøglepersoner fra universiteter, forskningscentre, toneangivende virksomheder, ledere fra civilsamfundet, internationale organisationer m.fl. De bekræfter en række andre analyser som FNs Emission Gap Report og det skelsættende studie “Climate Endgame - Exploring catastrophic climate change scenarios”.

 

Navigating 360 tager aktuelt afsæt i disse analyser, fordi de præcist indrammer den type sandsynlige problemstillinger, vi som samfund skal finde svar på..

360 graders kortlægning

Navigating 360 er en strategisk tænketank bygget op omkring et netværk af fremtrædende forskere, der tilsammen favner det økosystem af kompetencer, der er nødvendige for at løse så komplekse og integrerede risici og kriser, der beskrives i Global Risks Report såvel samt  andre internationale analyser. Fællesnævneren i analyserne er, at enhver institution, sektor og virksomhed udarbejder 360 graders kortlægninger af mulige risici og muligheder.  Det sker med  følgende begrundelse:

 

“ Risikoledelse og effektive beslutninger forudsætter kendskab til ekstreme betingelser. De udfordringer, vi nu konfronteres med  tilhører kategorien om “stor usikkerhed”. Vi kender ikke konsekvenserne af de forskellige scenarier, hvilke kædereaktioner der udløses, endsige omfanget og tidsperspektivet. Men usikkerheden til trods bør den motivere til at kortlægge de sandsynlige risici og deres potentielle muligheder”.

 

Det er netop den opgave, Navigating 360 har påtaget sig, bl.a. ved at inddrage forskere med den største indsigt i de nye risici - og dermed kompetencer til at favne komplekse udfordringer.

Et økosystem af unik viden

Hermed en kort præsentation af de danske forskere, der foreløbig  er tilknyttet Navigating 360.

​Netværket vil efter behov blive suppleret med andre og også udenlandske forskere og eksperter for at kunne imødekomme bredt formulerede krav. Tilsammen former de et økosystem af kompetencer, der kan favne forskellige kriser.

STIFTERE

bottom of page