top of page

EN NY 
VIRKELIGHED

En “fusion” mellem tre skelsættende risici er hastigt på vej til at ændre vores kendte verdensorden og livsbetingelser. Det er de sandsynlige konsekvenser af et stadig tættere og selvforstærkende samspil mellem tre risici: Accelererende klimaforandringer, geopolitiske konflikter og en AI revolution. En forståelse af deres sammenhænge og drivkræfter, er en betingelse for at kunne omstille sig et nyt og markant anderledes trusselsbillede.

"Risikosamfundets

Bermuda Trekant"

At navigere i en ny virkelighed

Navigating 360 kan blive din korteste vej fra en risiko til en ny mulighed.

 

Navigating 360 er:

 

  • En tænketank bygget op omkring Danmarks førende forskere med det formål at kortlægge Danmarks risici og muligheder under ekstreme vilkår

 

  • Fokuserer på “systemiske risici”. Det vil sige risici, der griber ind i hinanden, forstærker hinanden og derfor kræver nye typer løsninger.

 

  • Søsætter “ekspeditioner” med udvalgte forskere og eksperter, der sporer oversete eller hidtil ukendte muligheder.

Dine "navigatører"

En unik kreds af Danmarks førende forskere og eksperter er dine guides til at navigere i et stadigt mere komplekst, uigennemskueligt og konstant foranderligt landskab.

Her følger en kort præsentation af personerne bag Navigating 360.

Forskernes netværk

Forskerne indgår i en række netværk, der spiller sammen og kan adressere forskellige situationer og dermed afspejle den dynamik og bevægelighed, som risiciene også udtrykker. Derfor optræder forskerne i flere netværk.

Skærmbillede 2024-01-28 kl. 18.32.22.png

Seniorrådgivere

Navigating 360 har tilknyttet et team af seniorrådgivere. Deres opgave er dels at bidrage med at sætte kursen for Navigating 360, dels bygge bro mellem forskerne og det øvrige samfund.

STIFTERE

bottom of page