Sådan bruger du Navigating 360

“Risikoledelse og effektive beslutninger forudsætter kendskab til ekstreme betingelser. Klimaforandringerne tilhører kategorien om “stor usikkerhed”. Vi kender ikke konsekvenserne af de forskellige scenarier, hvilke kædereaktioner der udløses, endsige omfanget og tidsperspektivet. Men usikkerheden til trods bør den motivere til at kortlægge de sandsynlige risici.”

Sådan konkluderer studiet “Cllmate Endgame”

 

Det er netop den opgave, Navigating 360 har påtaget sig ved at etablere et økosystem af forskere - et Newgame Lab - der tilsammen favner dyb indsigt i komplekse udfordringer.

 

Newgame Lab er dit kompas til at navigere i et turbulent og konstant foranderligt landskab

 

Kompleksiteten fordrer, at der skal navigeres efter 4 verdenshjørner . Samtidigt

( se figur 1)

Skærmbillede 2022-11-07 kl. 09.55.47.png

Figur 1: Newgame Lab

1. Ny virkelighed: De sandsynlige kriser og udfordringer som

videnskaben forudser, du skal omstille dig til inden for givne tidshorisonter

 

2. Nye behov: De krav og behov der kan forventes efterspurgt

som konsekvens af markant ændrede eksistensvilkår.

 

3. Nye relationer: De typer partnerskaber og tværgående relationer,

der bliver nødvendige, når komplekse samfundsproblemer skal løses.

 

4. Nye roller: De nye roller enhver institution, sektor og virksomhed må

nytænke og omstille sig til i en fremtid, hvor alle skal påtage sig nyt

ansvar.

Dine muligheder

Navigating 360 og Newgame Lab retter sig til institutioner, sektorer og virksomheder med behov for hurtig og præcis omstilling til nye vilkår. 

 

Navigating 360 fungerer som en midlertidig styrkelse af din egen organisation - en mulighed for at korrigere eksisterende mål og strategier ud fra nye udfordringer og aktuelle trusler. Det være som sektor, offentlige institutioner eller som en virksomhed. Navigating 360 er det “kriselaboratorium” du kan leje til at afdække potentielle risici og muligheder, og som giver adgang til unikke kompetencer i det omfang, du måtte finde behov for det. Omfanget aftales individuelt

Behovet for  “Newgames Lab”

Navigating 360 har identificeret fem fundamentale udfordringer, der skal løses for atforvandle “Climate Endgame” til “Newgame”. De fem udfordringer griber ind ihinanden og beskriver, hvorfor ingen af samfundets udfordringer og kriser kan løses isoleret. De har til fælles at skulle trække på et bredt spektrum af  indsigter for at kunne håndtere  så komplekse kriser som de eskalerende klimaforandringer.

 

1. Kompetencer

Hvorfor og hvordan uddannelserne skal kvalificere unge til at håndtere nye samfundsændringer.

 

2. Infrastruktur

Hvorfor og hvordan udviklingen af al infrastruktur (den energidrevne, den fysiske, den digitale) skal tage højde for ekstreme klimaforandringer og justeres til helt nye krav.

 

3. Adfærd

Hvorfor og hvordan befolkninger hurtigt og markant skal ændre levevis uden at polarisere store befolkningsgrupper.

 

4. Lederskab

Hvorfor og hvordan såvel politisk som privat lederskab skal nytænke deres roller og ansvar og sikre omstillingen til en helt ny virkelighed.

 

5. Økonomi

Hvorfor og hvordan alle økonomiske aktiviteter skal opfylde præcise krav til forbrug af ressourcer.

 

At finde svarene på fem så komplekse men vigtige udfordringer kræver systemiske og sammenhængende svar. Dem kan Newgame lab afdække gennem sine 4-dimensionelle analyser og brug af et unikt netværk af forskere og andre eksperter.