top of page

REJSEN TIL DE NYE MULIGHEDER

Navigating 360 retter sig især til de “transformatorer” , der har har et fælles ansvar og en fælles egeninteresse i at ruste samfundet til en ny virkelighed. De  omfatter bl.a.:   Regeringen - Politikere - Myndigheder - Interesseorganisationer - Samfundets bærende institutioner som bl.a. uddannelsessektoren - Civilsamfundet - Institutionelle investorer - De store fonde De har et også  et fælles behov for hurtigt at kunne orientere sig i et konstant foranderligt landskab og identificere nye løsninger . Omstillingskraft og ledelseskraft bliver de dominerende krav.

De krav kan Navigating 350 bidrage til at opfylde. Det sker ved at udvikle et strategisk kompas, der optimerer institutionens, sektorens eller virksomhedens mulighed for hurtigt og præcist at omstille sig til nye vilkår - også de ekstreme. Kompasset har overordnet følgende “verdenshjørner”

 

Den nye virkelighed: Hvilke vilkår vil dominere de kommende år ?

 

  • De nye krav og forventninger: Hvilken ny rolle skal der eventuelt spilles

  • Det nye landskab: Hvad karakteriserer de nye omgivelser der skal navigeres i?

  • De nye behov: Hvilke nye behov kan forventes efterspurgt?

  • De nye løsninger: Hvilke typer af løsninger kan blive nødvendige?

  • De nye relationer: Hvilke nye aktører er på vej, hvem skal man forholde sig til?

  • De nye fortællinger: Hvordan formidles nye budskaber til omverdenen

 

Eksemplerne er ikke udtømmende og kan justeres efter individuelle behov. Spørgsmålene besvares af et “navigations-team”  med de nødvendige kompetencer - forskere og andre eksperter - der kan favne komplekse udfordringer og potentielle muligheder. De kan variere fra opgave til opgave - afhængig af om det handler om kompetencer, infrastruktur, adfærd etc. Det bestemmer også omfang, varighed m.m.’

 

Afrapporteringen sker ud fra individuelle ønsker og behov

bottom of page