top of page

SYV VEJE TIL NYE MULIGHEDER:

Den virkelighed og verdensorden, vi skal håndtere fra nu af, løses ikke gennem reformer men forudsætter reelle transformationer af de kendte samfundsmodeller. Navigating 360 har som mission at bidrage til den transformation. Den skal gennemføres  bredt i samfundet - og samtidigt. Det er forudsætningen for at lykkes. Navigating 360 har identificeret og prioriteret syv områder, hvor en transformation må anses for vigtig - og hvor vi arbejder på projekter. Det starter med lederskab.  

Brikker til en transformation

1. Nyt lederskab

Mange af de aktuelle kriser beskrives som ledelseskriser - at hverken politiske ledere eller virksomhedernes ledere har reageret hurtig og stærkt nok på kriserne.

 

 Navigating 360  har i samarbejde med Lederne udarbejdet rapporten “Fra klimakrise til klimahandling”. Den er nu oversat til engelsk og distribueres  til 1 million europæiske ledere sammen med Ledernes europæiske søsterorganisationer. Se under  “Artikler og rapporter” ​

 

2. Nye kompetencer

Den nye virkelighed kræver nye færdigheder og kompetencer og stiller store krav til de uddannelser, der skal ruste fremtidens generationer til nye vilkår.  

 

Navigating 360 samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner om udvikling af en “drejebog”, der skal afdække behovet for et nyt uddannelsesparadigme 

 

3. Ny adfærd

Forudsætningen for at løse klima - og biodiversitetskrisen er at mennesker ændrer livsform og forbrug hurtigt og markant.

 

Navigating 360 er involveret i udviklingen af et eksperimentarium for klimavenlig adfærd, som Sustainia har initieret i Nordjylland sammen med tre kommuner og adfærdsforskere fra Københavns Universitet

​4. Ny vækst

Forskere arbejder med nye modeller for at måle vækst - et “grønt BNP” der skal inddrage klima og miljø i vurderingen af  Danmarks reelle økonomiske udvikling.

 

Navigating 360 vil i løbet af 2023 og i samarbejde med forskerne forsøge at udbrede forståelsen og de praktiske effekter af de nye modeller

 

5. Ny infrastruktur

Infrastrukturen udgør de bærende rammer om enhver transformation. Men kan infrastrukturen modstå de voldsomme klimaforandringer med temperaturstigninger på op til 3 grader?  Klimaet, biodiversiteten, miljøet m.m. stiller nye krav til de store infrastruktur projekter-ikke mindst i forbindelse med urbaniseringen

 

Navigating 360 faciliterer et projekt, der skal  kortlægge, hvordan udvalgte infrastrukturer kan omstilles til nye vilkår 

 

​6. Nye medieinfrastruktur

Medieverdenen befinder sig midi i en revolution med en accelererende udvikling  af nye medieplatforme - anført af techgiganter. Den vil  totalt omkalfatre vores adgang til viden og nyheder og kan skabe grobund for både misinformation og disinformation.

 

Navigating 360 arbejder med en gruppe af forskere for at vurdere nødvendigheden af at gøre fremtidens informationsformidling til en kritisk infrastruktur

 

7. Ny fortælling

Forudsætningen for med succes at gennemføre en national transformation af et samfund er en bred folkelig opbakning - at borgerne kan se behovet og føler sig involveret.

 

Navigating 360 drøfter med store formidlingspartnere, hvordan en fælles fortælling kan blive en central drivkraft i  de kommende års omstilling

Læs videre om hvordan mulighederne bliver til virkelighed. 

BESTIL ET
"BOARDING KOMPAS"

Navigating 360 retter sig især til de “transformatorer” , der har har et fælles ansvar og en fælles egeninteresse i at ruste samfundet til en ny virkelighed. De  omfatter bl.a.:

 

Regeringen - Politikere - Myndigheder - Interesseorganisationer - Samfundets bærende institutioner som bl.a. uddannelsessektoren - Civilsamfundet - Institutionelle investorer - De store fonde. De har et også  et fælles behov for hurtigt at kunne orientere sig i et konstant foranderligt landskab og identificere nye løsninger .

Flyvefly

De krav kan Navigating 350 bidrage til at opfylde.  Vi har udviklet et “Boarding Kompas”  til en ny virkelighed. Det viser den korteste vej fra risici til nye muligheder og  vil dermed sikre en hurtig og  præcis  omstilling til til nye vilkår .Kompasset har overordnet følgende syv “verdenshjørner”

 

  • Den nye virkelighed: Hvilke vilkår vil dominere de kommende år ?

  • De nye krav og forventninger: Hvilken ny rolle skal der eventuelt spilles

  • Det nye landskab: Hvad karakteriserer de nye omgivelser der skal navigeres i?

  • De nye behov: Hvilke nye behov kan forventes efterspurgt?

  • De nye løsninger: Hvilke typer af løsninger kan blive nødvendige?

  • De nye relationer: Hvilke nye aktører er på vej, hvem skal man forholde sig til?

  • De nye fortællinger: Hvordan formidles nye budskaber til omverdenen

 

 Spørgsmålene besvares af et team af forskere og andre eksperter, der kan favne komplekse udfordringer og potentielle muligheder. De kan variere fra opgave til opgave - afhængig af om det handler om kompetencer, infrastruktur, adfærd etc. Det bestemmer også omfang, varighed m.m.

 

 Et “Boarding Kompas” er billetten til en nødvendig, udfordrende og innovativ rejse ind i en ukendt fremtid.

Projekterne kan afvikles i forskellige formater

  • Som midlertidige “tænketanke” der over en periode gennemlyser udfordringer og muligheder, jævnfør projekterne om lederskab og kompetencer 

  • Som enkeltstående analyser der udmøntes i et afsluttet “Strategisk kompas”

  • Som scenarier eller workshops for grupper af “transformatorer”

Hør mere om mulighederne ved at kontakte Erik Rasmussen, er@sustainia.me eller  på +45 31 64 1000

bottom of page