Krisetesten

Udviklingen de sidste 1000 dage varsler om en verden, hvor kriser muterer og løbende ændrer eksistensvilkår og livsbetingelser. Samspillet og den selvforstærkende udvikling mellem corona, krig og klima har på kort tid ændret eksistensvilkårene for virksomheder og samfund.

 

 

 

 

 

 

Derfor er udfordringen for enhver leder og beslutningstager at komme kriserne i forkøbet og opbygge modstandsdygtige og resiliente organisationer.

 

Det rejser spørgsmålet, om din organisation er gearet til at håndtere et nyt trusselsbillede “Krisetesten” tager afsæt i en opdateret kortlægning af det samspil af komplekse udfordringer, der ændrer dine vilkår og præsenterer din risikoprofil.

Det giver dig mulighed for at afstemme og tilpasse organisationen til de ændrede virkeligheder.

 

“Krisestesten” udarbejdes i samarbejde med de forskere og andre eksperter, der er

tilknyttet Navigating 360.

  • Baseret Interviews med nøglemedarbejdere organisationen dannes et indblik i jeres omverdensforståelse. 

 

  • Det holdes op mod den udvikling vores eksperter aftegner, og som bygger på dyb indsigt i og en løbende opdatering af de komplekse udfordringer, der kan forudses på jeres område eller marked.

 

  • Resultatet - inklusive anbefalinger - præsenteres fysisk og digitalt

 

  • Efter behov og “krisetesten” løbende opdateres og udgøre det kompas i løbende kan navigere efter.

 

Testen tilpasses individuelle behov - herunder om der skal fokuseres på bestemte emner, markeder  m.m.